Telefon-ikon0707-693497

Medicinsk Laser Växjö

Medicinsk laser, Low Level Laser Therapy, används för att minska smärta och inflammation.

På PubMed, medicinsk databas finns flera tusen artiklar om denna behandling. Forskning på området finns sedan 1960- talet. Vår medicinska lasermaskin, MID-laser kommer från det välrenommerade svenska företaget Irradia AB, som är ett svenskt medicintekniskt företag som specialiserat sig på medicinsk laserutrustning och LLLT - Low Level Laser Therapy. Irradia har över 30 års erfarenhet och utrustningen är utvecklad och tillverkad i Sverige, av Irradia.

Se tider och boka →
 

Evidensläget för medicinsk laser

Det forskas mycket om medicinsk laser. Vid sökning på pubmed.gov. världens största medicinska databas, ger en sökning med Low Level Laser Therapy över 7900 träffar. Om du vill veta mer, kan du gå in på pubmed.gov, skriv in LLLT + indikation.

Dubbelblinda studier visar positiva resultat på smärta vid ledvärk, nack- och ryggvärk, senbesvär, knäartros, reumatism, muskelvärk, axelsmärta, akuta skador och behandling efter operation.

Positiva effekter finns uppmätta på rörlighet och livskvalitet i många studier. Laserbehandling reducerar inflammationer och därför är de flesta inflammatorisk a tillstånd lämpliga att behandla.
 

Hur går behandlingen till?

Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus, t ex rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär. Osynligt ljus, som har betydligt bättre inträngningsförmåga används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.

Se tider och boka →
 

Hur känns behandlingen?

Laserbehandling är normalt smärtfri. De flesta upplever behandlingen som behagligt och avslappnande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. Då kan svagare laser väljas eller behandling på avstånd.
 

Hur lång tid och hur många behandlingar?

Laserbehandling tar normalt 5-15 minuter eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrsutning som används. För långvariga besvär rekommenderas 4-6 behandlingar under 2 veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Auta skaor kan med fördel behandlas direkt efter skada
 

Se filmer om Irradias laserbehandlingar på irradia.se och YouTube

En medicinsk laser används för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning, och verkar genom att laserljus appliceras utanpå huden, alltså icke-invasivt.

Olika reaktioner efter behandling

I stort sett alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva, eftersom de är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar och följande kan hända:

1. Kortvarigt värkreaktion som kan bero på att läkningsprocessen har satts igång.
2. Tillfällig eller bestående smärtlindring oftast pga reducerad inflammation.
3. Tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn.

Vid behandling av frisk normal vävnad händer ingenting.
 

Finns det risker?

Medicinsk laserbehandling är idag en välbeprövad behandlingsmetod som har använts sedan 1960-talet. Den är biverkningsfri och utan inrapporterade skador. Medicinsk laserbehandling kan inte orsaka eller förvärra cancer.

Det finns inga risker med laserbehandling även om det finns implantat, pacemaker, proteser, silikon m fl. Mörka tatueringar ska inte belysas alls. Behandling utförs då runt tatueringen.
 

Bra att tänka på före behandling

Boka gärna en gratis konsultation inför behandlingen. Förutom diagnos behövs bedömning av utgångsläget och status på ditt problem innan behandling påbörjas. Tänk gärna igenom hur ditt besvär hindrar dig i ditt vardagsliv. Du kommer att bli ombedd att smärtskatta på en skala från 0 till 10. Rörlighets- och trycktest på smärtpunkter är andra bra mätmetoder.

Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrade medicinering, men responsen på laserbehandlingen kanske inte blir lika tydig. En positiv effekt av laserbehandling kan vara att behovet av smärtstillande medel minskar.

Exempel på behandlingsområden är: tennis-/golf- och padelarmbåge etc.

Se tider och boka →

/