Telefon-ikon0707-693497

Sklerosering av kärl

Sklerosering av kärl innebär behandling av ådernät och är en populär och uppskattad behandling, där läkemedlet Aetoxysklerol injiceras långsamt med en tunn nål i de kärl som behöver behandlas. När läkemedlet är väl inne i kärlen, irriteras kärlväggarna och klibbar ihop. Resultatet blir att flödet i kärlen upphör och kärlet förtvinar.

Konsultation inför behandling rekommenderas.

Inför behandling:
Undvik användning av Brun Utan Sol produkter samt solning inför behandlingen. Det är då lättare att urskilja kärlen lättare.

Efter behandling:
Kärlet kan uppfattas mer framträdande och färgen kan skifta under de närmaste veckorna, för att blekna bort helt efter 6 v.
Undvik träning i 3 d.
Använd stödstrumpor i en v.
Sola inte där du fått behandling på 4 v, för att undvika missfärga huden.

Återbesök:
Bokas efter 8 v, då alla kärl inte kan behandlas på ett och samma tillfälle.
Det går tyvärr inte att garantera att alla kärl kan försvinna efter behandling, då kärlnybildning pågår även efter behandlingen. Fler behandlingar kan behövas med ca 6 veckors mellanrum.

Se tider och boka →

/