Telefon-ikon0707-693497

Vanliga frågor

Laserbehandling

Hur känns en laserbehandling?

Laserbehandling är normalt smärtfri. De flesta upplever behandlingen som behagligt och avslappnande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. Då kan svagare laser väljas eller behandling på avstånd.

/