Telefon-ikon0707-693497

Nyheter

Ultra V PDO
19 februari 2023
Är du inte intresserad av trådlyft? Få injektioner med trådmaterial och få lyftet iaf.
Ultra V trådlyft; världens första trådmaterial i injektionsform.
Ultra V PDO är ett patenterat och välbeprövat material som använts inom
medicinska sammanhang som kirurgi i decennier. Därmed finns vetenskapliga studier
samt långvarig uppföljningstid på PDO som material inom både medicinska och estetiska
sammanhang. Den ger en kraftfull kollagenstimulering. En säker behandling med enbart ett fåtal nålstick och
minimal återhämtning. 


Ultra V PDO-behandling är världens första injektionsbehandling med PDO material. En helt
säker metod som möjliggör kollagenstimulering med enbart ett fåtal nålstick.
Vad är Ultra V PDO-behandling? 
Ultra V PDO-behandling är en patenterad och unik injektionsbehandling som möjliggör
kraftfull kollagenstimulering. En säker behandling med enbart ett fåtal nålstick och
minimal återhämtning. 
Ultra V PDO-injektion, en behandling som åstadkommer kollagenstimulering,
huduppstramning, hudföryngring & förbättrad hudstruktur.
Produkten som injiceras förkortas PDO vilket är ett beprövat material som använts inom
medicinska sammanhang som kirurgi i decennier. Därmed finns vetenskapliga studier
samt långvarig uppföljningstid på PDO som material inom både medicinska och estetiska
sammanhang.  Utifrån dessa erfarenheter och studier kan främmande kroppsreaktioner,
allergier och ogynnsamma effekter helt uteslutas.  Materialet är fullständigt biologiskt
nedbrytbart. 
Syfte med behandlingen?
Ultra V PDO-injektion syftar till att stimulera hudens egen kollagenaktivitet för att
återskapa spänst, elasticitet och en fastare hud.  På så sätt kan en uppstramande effekt
uppnås. Effekten av PDO-injektionsbehandling har således ett helt annat syfte än
hyaluronsyrabehandling (“fillers”) som i regel används för att skapa volym snarare än
stimulering av hudens bindväv.
Behandlingsindikation:
- återskapa spänst
- elasticitet
- fastare hud
- huduppstramning
- hudföryngring
Vanliga behandlingsområden med Ultra V PDO-behandling?
Vanliga behandlingsområden med Ultra V PDO-behandling inkluderar mellan och nedre
delen av ansiktet vilket innebär kinder, nasolabialveck, käklinje och marinoettlinje. Är
även en mycket effektiv injektionsbehandling av känsliga områden som under ögonen
(vid mörka ringar och insjunkenhet) där behandlingen inte drar till sig vätska som andra
metoder kan göra. Metoden kan även användas på hals, handryggar och för att uppnå
huduppstramning och förbättrad hudstruktur på kroppen (metoden behandlar inte
fettvolym).
Fördelar med Ultra V PDO-injektion?
- Säker behandling
- Välbeprövat material
- Patenterad behandling
- Unik behandling

- Möjliggör kollagenstimulering, huduppstramning och hudföryngring på en rad
olika områden
- Minimal återhämtningstid
Hur många behandlingar krävs? 
Inför en eventuell behandling rekommenderas alltid en konsultation för individuell
behandlingsplan. Behandlingen kan göras som en kur med ett särskilt intervall emellan (i
regel ca 8v) eller som en engångsbehandling. Behandlingen kan även kombineras med
andra metoder so, ex injektioner, behandling av kärl eller pigment, peels mm
Vem passar att göra Ultra V PDO-behandling?
Ultra V PDO-injektion passar både kvinnor och män, yngre och äldre. Yngre kan göra
behandlingen för att förebygga samt bibehålla en ungdomlig hud och äldre för att få ett
mer ungdomligt utseende. Metoden är även lämplig för en person som önskar minimalt
antal stick eller är smärtkänslig då konvalescensen efter är mycket lindrig. 
Att tänka på? 
Precis som vid alla injektionsbehandlingar finns risk för blåmärken och svullnad. De
närmsta dagarna efter genomförd behandling bör bastubad, intensiv träning och
ansiktsmassage undvikas. I övrigt kan du återgå till vardagliga aktiviteter. Inför din
behandling behöver du inte förbereda dig eller tänka på något särskilt. Behandlingen tar
cirka 30 minuter. Produkten innehåller lokalbedövning. Om önskas finns också möjlighet
till att komma en stund innan besöket för applicering av lokal bedövning i form av
kräm. Detta går din behandlare igenom i samband med konsultation.

/